top of page

Kompakt Trafo Merkezleri

ASTOR marka OG/AG Beton Dağıtım ve Transformatör Merkezleri, 36 kV’a kadar olan sistem

gerilimlerinde kullanılmak üzere beton mahfazalı, monoblok, kompakt tip özelliklerinde TS EN 62271-

202 (IEC 62271-202 ) standardına ve TEDAŞ MYD ilgili şartnamesine göre tasarlanmıştır. Standardın

gerektirdiği tüm tip deneyler, yurt içi ve yurtdışında bulunan akredite laboratuvarlarda tamamlanmıştır.

Beton Dağıtım ve Transformatör Merkezleri, üç bölümden oluşmaktadır; YG anahtarlama üniteleri

bölümü, OG dağıtım transformatör bölümü, AG dağıtım panosu bölümü. Her bölümün kendisine ait

birbirinden bağımsız erişim kapıları bulunmaktadır.

İhtiyaca göre farklı kapı ve havalandırma panjuru konfigürasyonları yapılabilir.

bottom of page